Mobirise Web Site Creator

Begagnade Truckar 
i Stockholm

På denna informatiova hemsida kommer du som är företagare och i behov av att investera i truckar, vara den som får all kunskap du behöver inom detta område. Sidan fokuserar på köp av begagnade truckar i Stockholm, men du som befinner dig på annan ort behöver tänka på precis samma saker vid köp av truckar till företaget.

Abeko truckar saluförs av Alpha Material Handling

Allmänt om Begagnade Truckar i Stockholm

Som alla vet så är Stockholm huvudstaden i Sverige, vilken hela tiden byggs ut och expanderar. Även om det idag handlar mycket om moderna IT-företag och konsult firmor, så finns det även mycket utrymme för expansion inom den industriella sektorn och allt som rör lagerhantering. Många gånger är det områden där det ingår tunga lyst och dagliga förflyttningar av produkter, varor och material. I och med det så kommer du som använder truckar för att driva din verksamhet i Stockholm att vara den som har det största utbudet av dessa när det är dags för nya investeringar i dessa fordon.

Här kommer du Stockholm att vara den staden som du finner de flesta valen rörande inköp av både nya och begagnade truckar. Om detta är en fördel eller nackdel kommer du själv att vara den som får ta reda på. Som företagare så känner du väl till att när utbudet av något ökar, så kommer även den konkurrens och allt runt det att öka risken för en lägre kvalitet för att vara den som har det bästa priset på marknaden. Är det dock så att du är en vaken person som gör dina val med omsorg och kontrollerar vad det är du köper innan affären genomförs, så kommer dock du som söker finna nya och begagnade truckar i Stockholm ha de största chanserna att finna det du söker.


Att vara noga med vid köp av begagnad truck i Stockholm


Köp alltid din nya eller begagnade truck från en handlare som du kan lita på och som verkligen sätter dig som kund i fokus genom att erbjuda bra service och kunskap på köpet


• Se till att du inte bara har Stockholm att välja på och i det fallet kontakta en rikstäckande handlare som kan leverera begagnade truckar från hela landet


• Köp aldrig en truck osedd. Här gäller det att ställa de rätta frågorna och vara den som kontrollerar att en fullgod service utförts på den truck du ska köpa

Kontrollera truckens skick i Stockholm innan köpet genomförs

Det är ytterst viktigt att vara den som kontrollerar vad du köper innan du genomför ett köp av en begagnad truck i Stockholm. Naturligtvis kommer du att vara den som säger att detta inte enbart gäller begagnade truckar, utan omfattar även alla de olika nya maskiner verktyg du investerar i för ditt företags verksamhet. Detta stämmer mycket bra men det kommer att vara ytterst viktigt då det gäller begagnade truckar. Här handlar det om att denna redan har haft en eller flera ägare och helt enkelt av någon anledning har bytts ut. Nu behöver detta inte med automatik betyda att den har några fel, men risken då begagnade fordon ska köpas ökas markant.


De olika riskerna som ökar med köp av en begagnad truck i Stockholm är att utbudet är stort och de handlare som finns inom detta område naturligtvis har koncentrerat sin verksamhet till den plats där de flesta kunderna finns. Här handlar det då om att finna en erfaren och kunnig handlare som vet vad som måste utföras innan de erbjuder en begagnad truck på marknaden. I det fallet kommer detta att vara avgörande vid ditt köp då det har med att göra om du får bruka din truck i verksamheten, sett till Arbetsmiljöstyrelsen, och hur effektiv den kommer att bli sett till produktivitet och kostnadseffektivitet.

Kontroller vid köp av begagnad truck i Stockholm

• Se till att du kan provköra trucken så att du verkligen får ett fordon som fungerar och har den kapacitet som krävs för det område den ska vara verksam inom

• Kontrollera batteriet i trucken, då de flesta av dagens moderna truckar är eldrivna. Ett batteri i en truck är en av de dyraste delarna som många gånger vid byte kan kosta lika mycket som hela din begagnade truck gjorde vid köpet

• Stativ och gafflar är också viktiga då detta är något som slits. Här ska du fråga om dessa har bytts ut och om de håller de regler och lagar som gör att trucken får användas i verksamheten

Doosan truckar finns hos Alpha Material Handling

Gör det rätta valet vid köp av begagnad truck i Stockholm

Detta kan många gånger låta som något helt självklart och varför skulle du köpa en truck som inte är rätt för det arbete som ska utföras? Hur som helst är det lätta att vara den som använder truckar i verksamheten, utan att egentligen veta vilket val av truckar som är det optimala för det som ska utföras. Många av de truckar som finns kan användas för massor av delar i en verksamhet, men det kommer även vara så att du som gör en utförlig kontroll och planerar ditt köp av begagnade truckar ser att olika modeller blir ett bättre val på vissa platser i driften och arbetet.

Detta gör de olika modellerna av truckar

Då det handlar om att investera i begagnade truckar i Stockholm, så kommer detta också att vara den stad där det utförs mest olika typer av arbeten. I det fallet är det alltid bra att ha koll på vad det finns för olika typer av dessa och vad de kommer att vara mest anpassade för.


Motviktstruck: När det gäller de motviktstruckar som kan köpas begagnade i Stockholm, så kommer detta att vara den typ av truck som du oftare än de andra finner i både eldriven variant och med dieseldrift. Här handlar det om både små och stora truckar vilka är anpassade att fungera bra för både inom- och utomhusarbete. Dessa finns i modeller med stativ som lyfter allt från ett par meter i höjd upp till hela 7-8 meter. Dessa truckar lämpar sig alltid bäst för lastning och lossning samt inom andra områden där olika föremål ska förflyttas snabbt och enkelt.


Skjutstativtruck: Skjutstativtrucken är kanske en av de typerna där du som köper en begagnad truck ska vara noga med att kontrollera lite extra. Här handlar det om en truck som används i massor av olika moment. I och med att trucken har så många olika funktioner, finns det då många saker som kan vara viktiga att kontrollera. Denna truck har ett stativ som kan skjutas ut vilket medför att trucken i stillastående läge kan plocka upp och ned föremål från exempelvis pallsektioner. Trucken används både inom- och utomhus och många gånger ser du dem på stormarknader och andra platser där varuplock och lagerhantering utförs.


Plocktruck: Dessa truckar kanske är de som finns i flest olika modeller och typer. Här finns det de som har långa och de som har korta gafflar, samt de vilka lyfter upp till 8-10 meter högt medan andra bara lyfter några decimeter över golvet. Plocktruckar utmärks av att de har en plats i mitten av trucken att stå på eller en korg att stå i för de som lyfter högt. Detta gör dem perfekta för order och varuplock där en person även på höga höjder kan både framföra trucken och plocka de order som ska utföras.


Staplare: När du köper en begagnad staplare i Stockholm är det viktigt att du vet vilken modell som blir det optimala valet. Här finns dessa i flera olika modeller. De två vanligaste är ledstaplare och dubbelstaplare. En ledstaplare används i huvudsak, som namnet säger, till att stapla pallar på varandra på stora golvytor. Detta gör en dubbelstaplare också med skillnaden att denna kan föra mig sig två pallar åt gången. Naturligtvis kommer dessa truckar att kunna plock upp och ned pallar från pallställ på ett smidigt sätt och lyfter från allt mellan ett par meter upp till cirka 6 meter i höjd.


Låglyftare: När det kommer till låglyftare så är detta kanske den allra enklaste modellen av truckar du kan välja. Här kommer du att få en truck med mycket begränsade funktioner, men för den sakens skull kommer den att vara perfekta för ett visst arbetsområde. Här handlar det helt enkelt om en snabb och smidig truck som du förflyttar pallar mellan olika platser på golvnivå. Denna typ av truck lyfter vanligtvis mellan 1000-2000 kilo. Lyfthöjden på dessa modeller av truckar varierar mellan cirka 20 centimeter upp till 7-8 decimeter.


Smalgångstruck: Denna typ av truck väljer alla med en verksamhet där denna är uppbyggd i smala gångar med pallställ. Det som gör att detta blir den begagnade truck du väljer för din verksamhet i Stockholm, är att den klarar av att plocka upp och ned pallar samt varuplock utan att behöva svänga. Här får du en truck med båge korg och gafflar som lyfts upp i en position där du kan arbeta med allt på samma gång.